Rektor UNSA odbio zahtjev za smjenu dekanese Medicinskog fakulteta

0
493

Smjenu Almire Hadžović – Džuvo zatražilo 17 članova članova Koordinacionog odbora KCUS-a2

Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu odbio je zahtjev Kliničkog Univerziteta u Sarajevu za smjenu Almire Hadžović – Džuvo, dekanese Medicinskog fakulteta, a koji je zatražen peticijom sa 17 potpisa članova Koordinacionog odbora KCUS-a.1

– Iz priložene dokumentacije dostavljene od ove grupe, članova NNV Medicinskog fakulteta u Sarajevu, nisam našao osnovane činjenice za primjenu člana 120, (8) Zakona o visokom obrazovanju, stoji između ostalog u odluci rektora, te se dalje navodi: “Rektor je ovlašten suspendirati rukovodioca organizacione jedinice ukoliko ne izvršava zakonito i savjesno svoje obaveze utvrđene zakonom, statutom ili drugim općim aktima visokoškolske ustanove…”.

Podsjećamo, na inicijativu 58 članova Naučno nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu nedavno je predat zahtjev za razrješenje dekanese Medicinskog fakulteta. Međutim, sa adresa na koje je poslan zahtjev nije stigao pozitivan odgovor.

Hadžović – Džuvo je u četvrtak za Oslobođenje izjavila da “novi zahtjev za njenu smjenu predstavlja atak na autonomiju univerziteta”.

Prethodni zahtjev za razrješenje je predat rektoru Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifatu Škrijelju, premijeru Vlade Kantona Sarajevo Elmedinu Konakoviću, ministru za obrazovanje, nauku i mlade KS Elviru Kazazoviću i Upravnom odboru Univerziteta u Sarajevu.

Rektor Škrijelj je nakon toga izjavio da “ne bi izlazio u javnost vezano za taj slučaj, jer sprema akt koji će proslijediti ovih dana Medicinskom fakultetu”.

I zaista, spremio je i Medicinskom fakultetu uputio akt kojim je odbio zahtjev za smjenu dekanese te obrazovne ustanove.

OSTAVITI ODGOVOR